REFERENCJE DLA INTERLIFT SPÓŁKA Z O.O. OD ZRB Jędrzejczyk

ZRB Jędrzejczyk

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY JĘDRZEJCZYK z siedzibą przy ulicy Łomżyńskiej 2 w Sosnowcu potwierdza dobrą współpracę z firmą INTERLIFT Sp. z o.o. w 2010/2011 w zakresie demontażu istniejących dźwigów oraz montaż nowych dźwigów osobowych, 10 kondygnacyjnych w budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne – Ośrodek Kardiologii.

Wartość prac – 570.000,00 zł + VAT.

Polecamy firmę INTERLIFT Sp. z o.o. innym inwestorom.