REFERENCJE DLA INTERLIFT SPÓŁKA Z O.O. OD ZOZ Busko Zdrój

ZOZ Busko Zdrój

Firma INTERLIFT zrealizowała dostawę i montaż dźwigu wraz z pracami budowlanymi w obiekcie szpitalnym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju. Realizacja odbyła się zgodnie z umową przy zachowaniu ustalonych terminów.
Wartość wykonanych prac opiewa na kwotę 127.904,00 zł + VAT.

Polecamy firmę INTERLIFT Sp. z o.o. jako partnera innym inwestorom.