REFERENCJE DLA INTERLIFT SPÓŁKA Z O.O. OD ZB Ziarnik

ZB Ziarnik

Zakład Budowlany s.c. Zbigniew Ziarnik – Zbigniew Ziarnik z siedzibą przy ul. Słowackiego 12A w Szczawnie Zdrój potwierdza współpracę z firmą INTERLIFT Sp. z o.o. w zakresie wykonania modernizacji dźwigu w budynku Banku PekaO S.A. w Świdnicy na łączną kwotę 115.600,00 zł + VAT.

Rekomendujemy firmę INTERLIFT Sp. z o.o. ze względu na terminowe wykonanie prac oraz ich wysoką jakość.