REFERENCJE DLA INTERLIFT SPÓŁKA Z O.O. OD STABUD

STABUD

INTERLIFT Sp. z o.o. zrealizowała dla Przedsiębiorstwa Budowlano – Montażowego „STABUD-PRZEMYSŁÓWKA” Sp. z o.o. zadanie pod nazwą : dostawa i montaż dźwigów osobowo – towarowych na terenie zakładu TELE-FONIKA KABLE S.A. w Krakowie
ul. Wielicka 114.

Wartość zamówienia – 335.000,00 + VAT.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „STABUD-PRZEMYSŁÓWKA” Sp. z o.o. jako Generalny Wykonawca nie ma zastrzeżeń do jakości wykonanych robót. Wszelkie prace zostały wykonane rzetelnie, terminowo i zgodnie z obowiązującymi normami.

Rekomendujemy firmę INTERLIFT Sp. z o.o. niniejszym listem referencyjnym jako solidnego Wykonawcę.