REFERENCJE DLA INTERLIFT SPÓŁKA Z O.O. OD SM Nowe Miasto

SM Nowe Miasto

Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWE MIASTO w Rzeszowie potwierdza wykonanie przez INTERLIFT Sp. z o.o. modernizacji następujących dźwigów osobowych w 2011 roku:

1. w budynku przy ulicy Podwisłocze 4 kl. VI,
2. w budynku przy ulicy Podwisłocze 26 kl. III,
3. w budynku przy ulicy Pelczara 5 kl. II,
4. w budynku przy ulicy Rejtana 22 kl. IV,
5. w budynku przy ulicy Podwisłocze 36 kl. V,
6. w budynku przy ulicy Podwisłocze 18 kl. IV,
7. w budynku przy ulicy Podwisłocze 24 kl. III,
8. w budynku przy ulicy Świadka 7 kl. II,
9. w budynku przy ulicy Rejtana 24 kl. VI,
10. w budynku przy ulicy Podwisłocze 2 kl. II
11. w budynku przy ulicy Podwisłocze 34 kl. IV,
12. w budynku przy ulicy Popiełuszki 8 kl. I,
13. w budynku przy ulicy Świadka 3 kl. II,
14. w budynku przy ulicy Podwisłocze 38 kl. IV
15. w budynku przy ulicy Podwisłocze 8 kl. I
16. w budynku przy ulicy Popiełuszki 6 kl. IV
17. w budynku przy ulicy Świadka 1 kl. III,

Modernizacje zostały wykonane za łączna kwotę: 649.572 zł + VAT.

Zlecone prace modernizacyjne zostały wykonane zgodnie z ustalonym zakresem i obowiązującą normą dźwigową PN/EN.81.1 co zostało potwierdzone decyzją Urzędu Dozoru Technicznego.
Polecamu INTERLIFT Sp. z o.o. jako rzetelna firmę.