REFERENCJE DLA INTERLIFT SPÓŁKA Z O.O. OD SM Jagiellonka

SM Jagiellonka 2

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jagiellonka” w Sosnowcu potwierdza fakt wykonania remont dźwigu osobowego w 2010 roku, będącego w naszych zasobach mieszkaniowych przez INTERLIFT Sp. z o.o.

1. w budynku 33 A przy ulicy Ostrogórskiej (Q=1000 kg).

Remont został wykonany za łączną kwotę 151.800.00 zł + VAT

Zlecone prace remontowe zostały wykonane zgodnie z ustalonym zakresem i obowiązującą normą dźwigową PN/EN.81.1. co zostało potwierdzone decyzją Urzędu Dozoru Technicznego.
Ustalone terminy realizacji robót były dotrzymane.