REFERENCJE DLA INTERLIFT SPÓŁKA Z O.O. OD SM Jagiellona

SM Jagiellonka 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jagiellonka” w Sosnowcu potwierdza fakt wykonania remontu dźwigów osobowych w 2011 roku, będących w naszych zasobach mieszkaniowych przez INTERLIFT Sp. z o.o.

1. w budynku przy ulicy Jagiellońskiej 13C

2. w budynku przy ulicy Jagiellońskiej 11C

Remonty zostały wykonane za łączną kwotę: 341.280,00 zł + VAT.

Zleco0ne prace remontowe zostały wykonane zgodnie z ustalonym zakresem i obowiązującą normą dźwigową PN/EN.81.1. co zostało potwierdzone decyzją Urzędu Dozoru Technicznego.
Ustalone terminy realizacji robót dotrzymane.