REFERENCJE DLA INTERLIFT SPÓŁKA Z O.O. OD Referencje SM Bieńczyce

Referencje SM Bieńczyce

Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń Dźwigowych „INTERLIFT” Sp. z o.o. wykonało w zasobach naszej Spółdzielni w latach 1995 – 2012 roku wymianę dźwigów osobowych i osobowo-towarowych w budynkach 11-to kondygnacyjnych, o łącznej ilości
68 sztuk.
Prace wykonywane były kompleksowo wraz z robotami budowlanymi i elektrycznymi.
Zakres remontu dźwigów obejmował między innymi wymianę:
1) instalacji elektrycznej w szybie i maszynowni,
2) aparatury sterowej przekaźnikowej na aparaturę mikroprocesorową z płynną regulacją prędkości,
3) kabiny drewnianej na metalową, wykonaną z blachy malowanej proszkowo,
4) montaż w kabinie panelu dyspozycji z przyciskami, oświetleniem awaryjnym, piętrowskazywaczem, sygnalizacją przeciążenia oraz system zdalnego alarmowania,
5) instalację kasety jazd kontrolnych na kabinie,
6) wymiana kabli zwisowych na kable płaskie,
7) wymiana kaset wezwań na poszczególnych przystankach na kasety z piętrowskazywaczem na parterze i sygnalizacją kierunku jazdy kabiny na pozostałych przystankach,
8) w latach 2010 – 2013 dodatkowo instalacja drzwi kabinowych automatycznych teleskopowych 3-ch panelowych wyposażonych fotokomórkę oraz instalacja drzwi przystankowych półautomatycznych, wykonanych z blachy malowanej proszkowo.
Ponadto firma dokonała opracowania dokumentacji modernizacyjnej uzgodnionej w UDT, wykonała pomiary ochronne oraz brała czynny udział w badaniu dźwigów przez UDT.
W 2012 roku forma INTERLIFT wymieniała 3 szt. dźwigów na łączną kwotę netto 385.500,00 ł oraz dokonała modernizacji 2-ch szt. dźwigów na łączna kwotę netto 88.000,00 zł.
Powierzone prace wykonywane są solidnie, z własnych materiałów, zgodnie z ustalonym zakresem i technologią.