REFERENCJE DLA INTERLIFT SPÓŁKA Z O.O. OD Ostrowiecka SM

Ostrowiecka SM

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa mieszcząca się przy ulicy Kochanowskiego 5
w Ostrowcu Świętokrzyskim potwierdza fakt długoletniej współpracy w zakresie modernizacji dźwigów osobowych z firmą INTERLIFT Sp. z o.o. w Krakowie ul. Śliczna 36.

Realizacja modernizacji w latach 2004 – 2006 r. w następujących obiektach:

1. modernizacja dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym na os. Słonecznym 12 kl. IV
w Ostrowcu Świętokrzyskim na kwotę – 94.500,00 zł
2. modernizacja dźwigu osobowego budynku mieszkalnym na os. Słonecznym 44 kl. III
w Ostrowcu Świętokrzyskim na kwotę – 96.500,00 zł
3. modernizacja dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym na ul. Polnej 68 kl. I
w Ostrowcu Świętokrzyskim na kwotę – 5.000,00 zł
4. modernizacja dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym na os. Słonecznym 12 kl. III
w Ostrowcu Świętokrzyskim na kwotę – 100.000,00 zł
5. modernizacja dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym na os. Słonecznym 44 kl. II
w Ostrowcu Świętokrzyskim na kwotę – 100.000,00 zł
6. modernizacja dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym na os. Słonecznym 44 kl. I
w Ostrowcu Świętokrzyskim na kwotę – 104.846,00 zł
7. modernizacja dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym na os. Słonecznym 13 kl. I
w Ostrowcu Świętokrzyskim na kwotę – 104.846,00 zł
8. modernizacja dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym na os. Sienkiewicza 66
w Ostrowcu Świętokrzyskim na kwotę – 96.346,00 zł

oraz w 2014 roku:

9. modernizacja dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym na os. Pułanki 45 kl. III na
kwotę – 127.500,00 zł.

Wykonawca został wyłoniony na drodze przetargów.
Potwierdzamy, że modernizacje wyżej wymienionych dźwigów wykonano zgodnie z umową z zachowaniem wymagań Obowi…czujących przepisów Urzędu Dozoru technicznego.
Terminy dotyczące realizacji i montażu dźwigów zostały dotrzymane.
Kadra kierownicza i montażowa wykazała się fachowością i profesjonalizmem.
Pozytywna ocena firmy INTERLIFT Sp. z o.o. w Krakowie upoważnia Nas do polecenia jej innym inwestorom.