REFERENCJE DLA INTERLIFT SPÓŁKA Z O.O. OD Łęgprzem

Łęgprzem

Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne „Łęgprzem” Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Ciepłowniczej 1 w Krakowie niniejszym potwierdza, że w 2012/2013 współpracowało z firmą INTERLIFT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ślicznej 36 w Krakowie – w zakresie dostaw i montażu dźwigów osobowych.

Wykonane zadania:

– dostawa i montaż dźwigu dla budynku Ginekologii i Położnictwa Collegium Medium UJ
przy ul. Kopernika 23 w Krakowie, wartość zadania: 175.600,00 zł + VAT

– dostawa i montaż dźwigu dla budynku Politechniki Krakowskiej – Wydział Architektury
w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, wartość zadania: 133.900,00 zł + VAT

Wyżej wymienione prace wykonywaliśmy jako Generalny Wykonawca, a firma INTERLIFT Sp. z o.o. była Naszym podwykonawcą.

Zamówienia zostały wykonane terminowo i profesjonalnie. Pozytywna ocena firmy INTERLIFT Sp. z o.o. upoważnia nas do polecenia jej innym Zamawiającym.