REFERENCJE DLA INTERLIFT SPÓŁKA Z O.O. OD EMBUD

EMBUD

Zakład Usług Technicznych EMBUD z siedzibą przy ul. Kopalnianej 10a w Sosnowcu potwierdza współpracę z firmą INTERLIFT Sp. z o.o. w zakresie wykonania dostawy i montażu dźwigu osobowego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących ul. Czeladzka 58 w Sosnowcu.

Zadanie na łączną kwotę 99.600,00 zł.

Rekomendujemy firmę INTERLIFT Sp. z o.o. ze względu na terminowe wykonanie prac oraz ich wysoką jakość.