Referencje dla Interlift Spółka z o.o. od BWSP Zakład Budownictwa

BWSP Zakład Budownictwa

Budowlano Wytwórcza Spółdzielnia Pracy Zakład Budownictwa w Kłobucku potwierdza współpracę z firmą INTERLIFT Sp. z o.o. w zakresie dostawy i montażu dźwigu osobowego wraz z budową konstrukcji szybu w budynku Obserwatorium Astronomicznym
w Częstochowie.

Wartość prac 240.000,00 zł + VAT.

Polecamy firmę INTERLIFT Sp. z o.o. innym inwestorom.